Bajram namazOBAVIJEST!


Obavještavamo sve džematlije da ćemo u srijedu, PRVI DAN KURBAN BAJRAMA namaze obavljati u slijedećim terminima:


- Prvi Termin 05:00

- Drugi termin 05:45


NAPOMENA: Bajram namaz ćemo klanjati u našem BH udruženju na adresi: Linegatan 31

Svi koji dođu na Bajram namaz dužni su sa sobom ponijeti serdžadu!


PODSJETNIK: Tekbiri se počinju donositi u danas poslije sabahskog farza.


TEKBIR-I-TEŠRIK

Za Kurban bajram se veže propis učenja tekbira - TEKBIRI TEŠRIK. Ovaj tekbir se uči od sabah-namaza, na dan Arefata (dan uoči Bajrama) i završava se na ikindiji namazu 4. dan bajrama. Tekbir se izgovara odmah poslije farza nakon selama. Ako ga tad zaboravite, izgovorite ga odmah kad se sjetite. Za ovu godinu tekbiri se uče od sabaha u UTORAK (26.06.2023. godine) i završava se na ikindiji u subotu (01.07.2023. godine).

Tekbir i tesrik glasi:

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, LA ILAHE ILLELLA HUVALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, VE LILLAHI-L-HAMD (Allah je najveći, Allah je najveći. Nema drugog božanstva osim Allaha, Allah je najveći. Nema drugog božanstva osim Allaha, Allah je najveći. Allahu pripada svaka zahvala).