Kurban 2020

UPLATA KURBANA PREKO ISLAMSKE ZAJEDNICE 2020


Cijena ovogodišnjeg kurbana je 1.950 kruna.

Kurban se može uplatiti do 27. jula 2020.

preko našeg džemata. Kurban možete uplatiti na sljedeći način:

Plus  giro: 294687-9

Swish: 123 132 0753 sa naznakom "Kurban"


▪️uplatiti možete i u prostorijama našeg džemata, svakim petak prije dzume namaza


➡️ 1/3 mesa Vašeg kurbana u Sarajevu može preuzeti neko od Vaše rodbine ili prijatelja.

Potrebno je da samo prilikom uplate ostavite ime, prezime i broj telefona osobe koja će preuzeti kurbansko meso!

S obzirom da svako nije u mogućnosti da sam zakolje kurban, ovdje u Švedskoj je to čak i zabranjeno raditi pojedinačno, kurbani se uplaćuju u Islamsku zajednicu, koja vrši nabavku, klanje i raspodjelu kurbanskog mesa.

Pod nadzorom Islamske zajednice kurbani će se na terenu zaklati, a onda podijeliti povratnicima.

Naravno, veliki dio kurbanskog mesa stići će i u javne kuhinje, u humanitarne i druge potrebne institucije.

Posljednjih godina nabavka kurbana se vrši od povratnika i na taj način se stimulira i sam povratak.

Pozivamo Vas da zajedno učestvujemo u ovoj akciji i tako izvršimo svoju obavezu klanja kurbana!