Kurban 2024

Uzvišeni Allah u Kur’anu veli:

„Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali, pa, klanjaj radi Gospodara svoga i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati!“ (El-Kevser, 1-3.)

„Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!“ (El-Hadždž, 37)

Draga braćo i poštovane sestre!

Kurban je čin ibadeta i vjerski propis utemeljen u Kur’anu i sunnetu.

Aktivnost na koju bez sumnje možemo biti ponosni jeste i akcija „Kurbani“, koju koordinira i provodi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.

Ova akcija potvrđuje da su se empatija, osjećaj za druge, solidarnost i duh nesebičnosti razvili do te mjere da su postali dio prirode naših ljudi i našeg naroda. Kurbani više nisu samo polog naše iskrenosti, nijeta da steknemo Božije zadovoljstvo, nego i polog naše postojanosti i odanosti ljudima sa kojima živimo.

Da podsjetimo, na inicijativu reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića Islamska zajednica od 2014. godine organizuje akciju otkupa kurbana od povratnika u bh. entitetu RS.

U posljednjih 7 godina ovaj projekat predstavlja veliku pomoć povratnicima koji su se vratili na svoja porušena i spaljena ognjišta. Islamska zajednica je u tih 7 godina otkupila samo od 4 medžlisa – Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Zvornik – više od 26.000 kurbana i na hiljade kurbana u drugim povratničkim mjestima.

Važno je istaći da je ovdje riječ o organiziranom i sistemskom jačanju povratničkih džemata i održivosti Bošnjaka na prostorima sa kojih su bili protjerani.

Nikada ne smijemo smetnuti sa uma da su oni koji su se vratili na spaljena ognjišta na braniku domovine, da su njihovi životi njihovi kurbani. Da je njihova žrtva – svakodnevna žrtva.

U ovoj, našoj zajedničkoj akciji, kurbani se otkupljuju od povratnika, vrši se nadzor nad kupovinom i pripremom kurbana, a kurbansko meso, osim povratnicima, dijeli se i odgojno-obrazovnim ustanovama, medresama i fakultetima, te bolnicama, humanitarnim udruženjima, studentskim domovima…

Naši požrtvovani ljudi, u kojoj god zemlji svijeta da se nalaze, učestvuju u ovoj akciji.

Kurbani nas ujedinjuju.

Brojni Bošnjaci iz dijaspore, pored vjerske svijesti, svojim uplatama za kurbane potvrđuju i patriotsku svijest i učvršćuju vezu sa ljudima u domovini. Naša radost, dakle, ne samo da prelazi granice naših avlija, nego i granice država i kontinenata.

Kroz ovu akciju naša generacija u nasljeđe potomcima ostavlja praksu empatije prema ugroženim članovima društva, odgovornosti i snažne brige o vlastitom narodu, ali i jasnu poruku i pouku da zlo nije nepobjedivo.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan bajrama od puštanja krvi kurbana. Žrtvovana životinja će na sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom. Kurbanska krv bude primljena kod Allaha prije nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu.” (Ibn Madže i Tirmizi).