Post 6 dana u mjesecu Ševalu

📌Posebna prilika nakon ramazana

PRIJE NEGO ŠTO ZANIJETIŠ POST U ŠEVALU

⁉ Kako da postiš 1 dan Ševala a da imaš nagradu kao da si postio 3 dana? Kako da imaš troduplu nagradu za 6 dana Ševala?

1⃣ Kada odlučiš da postiš dan u ovom mjesecu ševalu za koji je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Ko isposti ramazan, a potom još šest dana ševala, kao da je postio cijelu godinu!" (Muslim)

2⃣ Potrudi se da to bude ponedeljkom i četvrtkom, i tada srcem zanijeti da postiš taj dan Ševala, i zanijeti post ponedjeljkom/četvrtkom koji je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem postio, kao što se prenosi od Aiše, radijallahu anhu: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, se trudio da posti ponedeljkom i četvrtkom.” (Tirmizi)

3⃣ I u isto vrijeme zanijeti i treći post po za koji je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Ko bude postio tri dana svakog mjeseca, kao da je postio cijelu godinu!“ To je tzv. post "bijelih dana" koji može da bude u bilo koja 3 dana u h. mesecu. I tako ćeš imati nagradu kao da si postio tri posta po sunnetu u jednom danu: postu u ševalu, post ponedjeljkom/četvrtkom, i post jedan od tri "bijelih dana". 

✍ I znaj da Allah nagrađuje koga želi još više!