Zekat i Sadekatul-fitr

Fetve uglednih ashaba o davanju zekata u bejtul-maal

Prenosi se od Sehla bin Ebi Saliha od njegovog oca da je rekao: „Nakupilo se kod mene imetka na koji se treba dati zekat, pa sam upitao Sa'd bin Ebi Vekkasa, Abdullaha bin Omera, Ebu Hurejru i Ebu Se'ida El-Hudrija: „Da li da zekat podijelim kako želim ili da ga predam vlastima? Svi su mi jednoglasno odgovorili da predam vlastima!

U drugoj predaji stoji da je rekao: „Ali vlast radi to i to, i sami vidite, zar da njima predam zekat“? Svi su mi rekli: „Da! Vlastima predaj zekat!“ 

Predaja je sahih prema šejhu Nasiruddinu Albaniju. 

Vidi: Tahridž ehadiis muškiletil-fakr, str. 43, hadis 72 od Albanija i El-Medžmu' od imama Nevevija, 6.tom, str.163.

Od Abdullaha bin Omera r.a. se navodi da je rekao:

„Predajte vaše zekate onima kojima je Allah nad vama dao ovlasti, pa ko bude dobro činio sebi čini, a ko bude zlo činio, sebi ga na štetu čini“.

Sahih, Albani, Tahridž ehadiis muškiletil-fakr, str. 44, hadis 73.

Šejh Jusuf El-Karadawi (u svojoj knjizi Fikhu-zekat, 25. izdanje, str. 766) nakon navođenja i drugih hadisa i predaja od ashaba na ovu temu zaključuje sljedeće:

„Ovi direktni hadisi od Poslanika, s.a.v.s., i ove odlučne fetve čestitih ashaba nam daju znanje, čak jekin-čvrsto ubjeđenje, da je osnova u islamskom vjerozakonu da islamska vlast (institucija) vodi brigu o zekatu, na način da ga sakuplja od obveznika i dijeli kategorijama koje imaju pravo na njega te da muslimani moraju sarađivati sa svojim predpostavljenim u tome, prihvatajući time sistem, podržavajući temelje islama i jačajući bejtul-maal muslimana.“